Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A szerződés alanyai

Vásárló: A webáruház vásárlójává azon személyek válhatnak, akik a webáruház felületének alkalmazásával megrendelést aktiválnak és ezen aktiválási folyamat részeként elfogadják a Szolgáltató által előírt Általános Szerzősédi Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF), Adatkezelési Szabályzatban és a Fizetési Feltételekben foglaltakat. A Szolgáltató lehetőséget biztosít a webáruházban történő regisztrálásra is. Amennyiben a regisztrált Vásárló elfelejti jelszavát, a Szolgáltató kérésére újra rendelkezésére bocsátja, de a jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató: Szolgáltató jogi személyiséggel felruházott gazdasági társaság, amely társaság a weboldal üzemeltetését biztosítja és a Vásárlókkal vásárlásaik alkalmával eladóként jogviszonyba kerül.

A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Marketing Data 1 Kft.
Székhelye: 1173 Budapest Pesti út 237 (nem üzlet, csak átvételi pont)
Elektronikus levelezési cím: info@marketingdata.hu
Adószám:   12068731-2-42
Cégjegyzékszám:  01-09-462975
telefonszám: 0612785550


Jogi és e-környezetFutárszolgálat: a Vásárló választása szerint az áru kiszállítására igénybevett futárszolgálat, aki gazdaságilag elkülönül a Szolgáltatótól és ezen tevékenységért vállalkozási díj illeti meg a jelen Általános Szerzősédi Feltételekben meghatározottak szerint.

A Webáruházból történő vásárlásokat a 2001. évi CVIII. Tv. (törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; továbbiakban: Ektv), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5) Kormányrendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza.

A webáruház használata, árurendelés

A www.marketingdata.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A felek közötti szerződés a "minden adat rendben van, kérem a megrendelés felvételét" ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között az így, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi. Az áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdések merülne fel, a Szolgáltató biztosítja a feltett kérdések megválaszolását. A Vásárló a webáruházban minden terméknél megadhatja a rendelni kívánt mennyiséget, amelyet a "kosárba" ikonra kattintással tudja saját vásárló kosarába helyezni. A webáruház felületén lévő "kosár tartalma" feliratú ablakban ellenőrizhető a megrendelésre váró termékek felsorolása. A megrendelni kívánt termékeket miután a Vásárló összegyűjtötte a "kosár tartalma" ablakban található "rendelés" ikonra kattintva nyílik meg a megrendelés link. A Vásárló a megnyílt oldalon tudja megadni a megrendeléshez szükséges adatokat, áru átvétel módját és a fizetési módot. Az adatok és feltételek megadását követően a Vásárló a megrendelés feladása ikonra kattintva aktiválja a megrendelését, amely megrendelést egy automatikus e-mailben igazol vissza a Szolgáltató a Vásárlónak (megrendelés megerősítése). Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A Szolgáltató a hibásan (pl.: adatbeviteli hiba) vagy nem megfelelően megküldött megrendelésért felelősséget nem vállal. Érvényes és a Megrendelőre nézve kötelező érvényű és erejű megrendelésnek minősül, amelyen a Megrendelő neve és bármely képviselőjének, alkalmazottjának aláírása szerepel. Ebben a körben az elektronikus levelet is iratnak kell tekinteni.
Megrendelését a Vásárló következmények nélkül jogosult lemondani a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett dátumot megelőző munkanapon 12.00 óráig, a visszaigazoló e-mailben található "megrendelés lemondása" linkre kattintva. Az ettől később történő lemondás esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés oda-vissza szállításával felmerült költségeinek kiszámlázására az aktuális szállítási díjak figyelembevételével.

Árak

A webáruház az árakat nettó és bruttó formában tünteti fel. A weboldalról megrendelhető termékek árai változásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítást a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jár el a Szolgáltató, de ezekért felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban online megjelennek.

Házhoz szállítás feltételei és díjai

A megrendelt árut a megrendelést követő 24/72 órán belül 8 és 18 óra között a Szolgáltató a megrendelésben meghatározott címre szállítja le saját szállító eszközzel vagy futárszolgálat igénybevételével (továbbiakban együttesen: szállító). Ettől eltérő esetben a szállítás pontos idejét a Szállító a Vásárlóval egyezteti. A hétvégén vagy ünnepnapokon beérkezett megrendelés a munkaszüneti napot követő első munkanapon kerül feldolgozásra. A Webáruházban rendelhető termékek közül nem minden árut tart a Szolgáltató raktáron, ezért ezen áruk esetében a megrendelés aktiválása után minden esetben telefonon vagy e-mailben visszaigazoljuk a szállítás várható időpontját.

Szállítási díjszabás

GLS futárszolgálattal Magyarországon belül bárhova: 1.000 Ft + ÁFA (bruttó 1.270 Ft)-tól, ami súly szerint növekszik (a rendszer automatikusan kiszámolja). 

Előre utalás esetén a szállítási költség nettó 250 Forinttal kevesebb, mintha átvételkor (utánvéttel) fizetné!

Szállítási idő: 1-3 munkanap

Szállítással kapcsolatos reklamációk

Amennyiben a Vásárló az átadás átvétel során a leszállított csomagon bármi nemű sérülést tapasztal, arról a szállítóval együttesen köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az igazolhatóan a szállításból eredő károkért a szállítást végző vállal felelősséget. A jegyzőkönyv Szolgáltatónak történő megküldésével a Vásárló köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az áru átvételét követő negyvennyolc (48) órán belül a szállítási reklamációjáról. A megrendelés és a leszállított áru közötti eltérés esetében a Szolgáltató az árut saját költségén a megrendelésben szerepelő árura köteles kicserélni, ha az a Szolgáltatóra nem ró aránytalan mértékű terhet és a leszállított áru a megrendelt áru helyettesítésére alkalmas. Helyettesítésre alkalmas az áru, amennyiben rendelkezik mind azon tulajdonságokkal és minőséggel, mint a megrendelőben meghatározott áru és annak ára nem haladja meg a megrendelőben meghatározott áru értékét. Vásárló az áru átvételekor köteles olyan körültekintéssel és gondossággal eljárni, hogy a Szolgáltató jogainak esetleges szállítóval szembeni érvényesítését elősegítse, vagy azt megóvja.

Személyes áruátvétel

Kapcsolatfelvételt és egyeztetést követően vásárlónak lehetőséget biztosítunk a megrendelések személyes átvételére a 1173 Budapest Pesti út 237 cím alatt.

Szavatossági jogok

Vásárló a megrendelt termékek vonatkozásában szavatossági igényeit a Polgári Törvénykönyv 305.§-ában foglaltak szerint érvényesítheti, valamint az egyes tartós használatra rendelt termékek esetén a Szolgáltatót jótállási kötelezettség terheli a 117/1991.(IX.10) kormányrendeletben foglaltak szerint. Vásárló és Szolgáltató között ezen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben minden esetben a Polgári Törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

Fizetési feltételek

Utánvét: Kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben fizetendő és ez esetben a számlát a Szolgáltató a csomag tartalmaként, a csomaggal együttesen biztosítja a Vevőnek.

Átutalás: Vásárló megrendelését követően az áru kiszállítást a Szolgáltató haladéktalanul megindítja és a szállítási csomagban a számlát is megküldi vagy postai kézbesítéssel adja át. Ezen módozat választására kizárólag a már regisztrált céges Vásárlóknak biztosít lehetőséget a Szolgáltató, de ezt is csak abban az esetben, ha erről a Felek külön megállapodást kötöttek. A Szolgáltató az átutalási módozatot választását jogosult megtagadni, ha a céges Vásárlónak lejárt számlatartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. Átutalásos fizetés estén az áru mindaddig a Szolgáltató tulajdonában marad (tulajdonjog fenntartás), amíg a vételár a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra nem kerül.

Paypal: 

Árutájékoztató

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékhez - ahol ezt a jogszabályok előírják - magyar nyelvű árutájékoztatót vagy használati utasítását biztosít. Amennyiben a Vásárló esetlegesen az áruval együtt nem kapja kézhez a kötelezően biztosítandó használati utasítást vagy árutájékoztatót, akkor azt haladéktalanul és mielőtt az árut használatba venné köteles jelezni a Szolgáltató felé. Abban az esetben, ha a Vásárlónak a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webáruházban közölteknél több információra van szüksége, akkor jogosult a Szolgáltatóhoz fordulni az információ beszerzése végett, amelyet a Szolgáltató köteles öt (5) munkanapon részére elektronikus levél útján megadni.

A szerződéstől való elállási jog gyakorlása

Az 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjának rendelkezésében meghatározott fogyasztó fogalma alá tartozó személyeket megilletik a 17/1999.(II.5.) kormányrendeletben, mint a távollévők között kötött szerződéseket szabályozó jogszabályban biztosított elállási jog az ott meghatározott feltételek mellett.

A fentiek értelmében a Vásárló a Szolgáltatóval kötött szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Felek között a Szerződést akkor kell létrejöttnek tekinteni, ha a Vásárló a megrendelését a Szolgáltatónak elküldte és azt a Szolgáltató részére e-mail formájában visszaigazolta, vagy, ha a megrendelésének visszaigazolását a Vásárló nem kapta meg, de az árut átvette.
A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a megrendelés írásbeli megerősítését, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, de legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
Ha a megrendelés írásbeli megerősítésének kézhezvételére vagy az áru kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, akkor a Vásárló ezen időpontoktól kezdődően számított nyolc munkanap elteltéig akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.
Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Szolgáltatónak elküldi.
Elállás esetén a Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállás tudomására jutásától számított harminc napon belül visszatéríteni.
Elállás esetén a Vásárló köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Szolgáltató utánvéttel vagy "portóval" feladott árut nem fogad be. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli, de a Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Vásárló nem gyakorolhatja az e pontban meghatározott elállási jogát
- olyan termék értékesítése, esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
- olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
- hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Vásárló felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
- szerencsejáték-szerződés esetében.
Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a Vásárlót tájékoztatni.

A Vásárló az elállási jogát kizárólag rendeltetésszerűen és jóhiszeműen jogosult gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

Szerzői jogok, adatvédelem

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap külleme, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár. Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkori hatályos rendelkezései az irányadóak.

Reklamáció, panasz bejelentése

Vevő bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató a 1173 Budapest Pesti út 237. szám alatti telephelyén személyesen, de előzetes időpont egyeztetést követően, vagy az shop@marketingdata.hu e-mail címen, vagy a  telefonszámon tudja bejelenteni és érvényesíteni.

Egyéb rendelkezések

A webáruház információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló tegye meg az alapvető óvintézkedéseket: használjon vírus-és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esteleges módosítást a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy a webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.